Tehran Azadi Square

Tehran Azadi Square 03/01/2019
This building was constructed in the west of Tehran in the year 1350 and at the beginning of a special road to Tehran-Karaj on an area of 50,000 square meters and at the same time a museum was established inside it. The infrastructure of the tower is 4,000 square meters and its height is 45 meters from the ground. Azadi Square is one of the most famous buildings in Tehran, and it has the finest accurate and the best charts of Iranian and Islamic architecture. This building was built at Mohammad Reza Pahlavi period.

 

 

 

Դուք կարող եք հավանել

Ստացեք բջջային հավելվածը

Մեր ծրագիրը բաղկացած է բոլոր ձեր պահանջներին: Ապահով վճարային ուղիները, հեշտ 4-քայլանոց ամրագրման գործընթացը եւ նրբագեղ օգտագործողի նմուշները: Ինչ ավելին կարող եք խնդրել