Podmínky použití
Podmínky použití


Tato webová stránka je poskytována výhradně za účelem pomoci zákazníkům při shromažďování cestovních informací, určování dostupnosti zboží a služeb souvisejících s cestováním, při provádění legitimních rezervací nebo jiných transakcích s dodavateli cestovních služeb, a to pro žádné jiné účely. zákazník navštěvující web a / nebo rezervace rezervace prostřednictvím nás na tomto webu nebo prostřednictvím našich agentů zákaznických služeb.

Tato webová stránka je vám nabízena pod podmínkou vašeho přijetí beze změny všech níže uvedených podmínek a oznámení (souhrnně „Podmínky použití“ nebo „Smlouva“). Přečtěte si pozorně podmínky používání. Přístupem na tento web nebo jeho používáním, rezervací jakýchkoli cestovních produktů nebo služeb na tomto webu nebo kontaktováním našich agentů call centra souhlasíte s tím, že platí platné podmínky používání. Pokud nesouhlasíte s podmínkami použití, nepoužívejte ani neprovádějte rezervace prostřednictvím tohoto webu nebo agentů našeho call centra. kdykoli změníte tyto podmínky použití a vaše další používání tohoto webu je podmíněno přijetím aktualizovaných podmínek použití.

POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Podmínkou používání tohoto webu je, že to zaručujete

(i) máte nejméně 18 let a máte zdravou mysl,
(ii) máte zákonnou pravomoc k vytvoření závazné právní povinnosti,
(iii) budete tento web používat v souladu s podmínkami použití,
(iv) budete používat tento web pouze k vytváření oprávněných výhrad pro vás nebo pro jinou osobu, pro kterou jste ze zákona oprávněni jednat,
(v) budete informovat takové další osoby o podmínkách použití, které se vztahují na výhrady, které jste učinili jejich jménem, ​​včetně všech pravidel a omezení;
(v) i veškeré informace, které poskytnete na tomto webu, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a
(vii) pokud máte online účet s touto webovou stránkou, budete chránit informace o svém účtu a budete dohlížet a být plně odpovědný za jakékoli použití vašeho účtu vámi a kýmkoli jiným než vámi. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení odmítnout přístup komukoli na tento web a ke službám, které nabízíme, a to kdykoli bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu, mimo jiné z důvodu porušení těchto Podmínek používání.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

používat tento web nebo jeho obsah pro jakékoli komerční účely;

učinit jakoukoli spekulativní, nepravdivou nebo podvodnou rezervaci nebo jakoukoli rezervaci v očekávání poptávky;
přistupovat, sledovat nebo kopírovat jakýkoli obsah nebo informace na této webové stránce pomocí jakéhokoli robota, pavouka, škrabky nebo jiných automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli manuálního procesu pro jakýkoli účel bez našeho výslovného písemného souhlasu;
porušovat omezení v záhlaví pro vyloučení robotů na této webové stránce nebo obejít nebo obejít jiná opatření použitá k zabránění nebo omezení přístupu k této webové stránce;
podniknout jakékoli kroky, které podle našeho uvážení zavedou nebo mohou uvalit na naši infrastrukturu nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení;
přímý odkaz na jakoukoli část tohoto webu (včetně, bez omezení, nákupní cesty pro jakékoli cestovní služby) pro jakýkoli účel bez našeho výslovného písemného souhlasu;
„rám“, „zrcadlit“ nebo jinak začlenit jakoukoli část této webové stránky do jakékoli jiné webové stránky bez našeho předchozího písemného souhlasu.
Obsah a informace na této webové stránce (včetně, ale nejen, ceny a dostupnosti cestovních služeb), jakož i infrastruktura použitá k poskytování takového obsahu a informací, jsou pro nás nebo naše dodavatele a poskytovatele majetkové. Přestože si můžete vytvořit omezené kopie své cestovní trasy (a souvisejících dokumentů) pro cesty nebo služby rezervované prostřednictvím této webové stránky, souhlasíte s tím, že nebudete jinak upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla. z, převést nebo prodat nebo znovu prodat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané z tohoto webu nebo prostřednictvím tohoto webu. Dále souhlasíte, že nebudete:
Pokud vaše rezervace nebo účet vykazuje známky podvodu, zneužití nebo podezřelé činnosti, můžeme zrušit všechny rezervace spojené s vaším jménem, ​​e-mailovou adresou nebo účtem a zrušit všechny přidružené účty. Pokud jste provedli jakoukoli podvodnou činnost, vyhrazujeme si právo podniknout jakékoli nezbytné právní kroky a můžete být odpovědní za peněžní ztráty, včetně nákladů na soudní spory a škody. Chcete-li napadnout zrušení rezervace nebo zmrazení nebo uzavření účtu, kontaktujte nás prosím Zákaznický servis.Získat mobilní aplikaci!

Naše aplikace obsahuje všechny vaše požadavky na rezervaci: Zabezpečené platební kanály, jednoduchý 4-krokový rezervační proces a elegantní uživatelské návrhy. Co víc si můžete přát?