Gebruiksvoorwaarden
loading

Bedankt voor het kiezen Iran Hotels

Even geduld terwijl we laden
Gebruiksvoorwaarden


Deze website is uitsluitend bedoeld om klanten te helpen bij het verzamelen van reisinformatie, het bepalen van de beschikbaarheid van reisgerelateerde goederen en diensten, het maken van legitieme reserveringen of anderszins zaken doen met reisaanbieders, en voor geen andere doeleinden. de klant die de website bezoekt en / of via ons op deze website of via onze klantenservice-agenten een reservering boekt.

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen die hieronder worden uiteengezet (gezamenlijk de 'Gebruiksvoorwaarden' of 'Overeenkomst'). Lees de gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze website, reisproducten of -diensten op deze website te boeken of contact op te nemen met onze callcentermedewerkers, gaat u ermee akkoord dat de dan geldende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, gebruik of boek dan niet via deze website of onze callcentermedewerkers. te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden wijzigen en uw voortdurende gebruik van deze website is afhankelijk van acceptatie van de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website garandeert u dat

(i) u bent ten minste 18 jaar oud en gezond verstand,
(ii) u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om een ​​bindende wettelijke verplichting te creëren,
(iii) u zult deze website gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden,
(iv) u zult deze website alleen gebruiken om legitieme reserveringen te maken voor u of voor een andere persoon voor wie u wettelijk bevoegd bent om op te treden,
(v) u zult dergelijke andere personen informeren over de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de reserveringen die u namens hen hebt gemaakt, inclusief alle regels en beperkingen;
(v) i alle informatie die u op deze website verstrekt, is waar, nauwkeurig, actueel en volledig, en
(vii) als u een online account bij deze website hebt, zult u uw accountinformatie beveiligen en toezicht houden op en volledig verantwoordelijk zijn voor elk gebruik van uw account door u en anderen dan uzelf. We behouden het recht om naar eigen goeddunken de toegang tot iedereen tot deze Website en de diensten die we aanbieden te allen tijde zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze Gebruiksvoorwaarden te weigeren.

VERBODEN ACTIVITEITEN

gebruik deze website of de inhoud ervan voor commerciële doeleinden;

speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen maken of reserveringen maken in afwachting van de vraag;
toegang, bewaken of kopiëren van inhoud of informatie van deze website met behulp van een robot, spin, krabber of andere geautomatiseerde middelen of een handmatig proces voor enig doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
de beperkingen in de headers van robotuitsluitingen op deze website overtreden of andere maatregelen omzeilen of omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot deze website te voorkomen of te beperken;
enige actie ondernemen die naar onze discretie een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt;
deep-link naar enig deel van deze website (inclusief, zonder beperking, het aankooppad voor reisdiensten) voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
'frame', 'mirror' of anderszins opnemen van enig deel van deze website in een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
De inhoud en informatie op deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, prijs en beschikbaarheid van reisservices), evenals de infrastructuur die wordt gebruikt om dergelijke inhoud en informatie te verstrekken, is eigendom van ons of onze leveranciers en providers. Hoewel u beperkte kopieën van uw reisroute (en gerelateerde documenten) mag maken voor reizen of diensten die via deze website zijn geboekt, stemt u ermee in om anderszins geen wijzigingen aan te brengen, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, afgeleide werken te maken van, overdragen of verkopen of doorverkopen van informatie, software, producten of diensten verkregen van of via deze Website. Bovendien stemt u ermee in om:
Als uw boeking of account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteit vertoont, kunnen we alle boekingen die zijn gekoppeld aan uw naam, e-mailadres of account annuleren en alle bijbehorende accounts sluiten. Als u frauduleuze activiteiten hebt uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen en kunt u aansprakelijk worden gesteld voor monetaire verliezen, inclusief proceskosten en schadevergoedingen. Neem contact op met de klantenservice om de annulering van een boeking of bevriezing of sluiting van een account te betwisten.Download de mobiele app!

Onze app voldoet aan al uw boekingsbehoeften: beveiligde betaalkanalen, eenvoudig 4-stappen boekingsproces en gestroomlijnde gebruikersontwerpen. Wat kunt u nog meer vragen?