Novotel Hotel Tehran
Novotel Hotel Tehran IKIA Tehran Airport, Tehran Province

Միջին / Գիշերային Գին 475.20

Նկարագրություն

Address: South of main Blvd- Opposit of 1 terminal- Persian gulf High way- Tehran- Iran


The 5-star Novotel Hotel Tehran is the first hotel in the international airport group of Iran. The hotel is located near the Imam Khomeini International Airport and is one of the hotels of French Accor and can be recognized as one of the best hotels in Tehran.
Novotel Hotel Tehran is located opposite of the main terminal of Imam Khomeini International Airport and is a good option for people who have free time between their two flights and want to rest in a hotel.
Novotel Hotel Tehran is convenient for those looking for a relaxing, quiet and far from crowd resort in Tehran. This hotel is out of city, that's why you are away from pollution and crowds.

In the Novotel Hotel Tehran, you can choose a variety of single, double or twin rooms according to your taste and needs.
The facilities of Novotel Hotel Tehran include a 24-hour services, lobby, modern restaurant, swimming pool and separate sports halls for men and women.

Now you can check and compare prices, facilities and location of Tehran Hotels on the map in IranHotels.com. Booking online Novotel Hotel in Tehran and pay online by Visa & Master cards and enjoy our discount rates for Tehran Hotel Booking online.

The Iran Hotels hopes a pleasant stay and a memorable journey for you in the Novotel Hotel.


The distance between the Novotel Hotel and the major attractions of Tehran:

- Distance to Tehran International Exhibition: 53 minutes by car (58 km)
- Distance to Tehran Mehrabad airport: 47 minutes by car (49 km)
- Distance to Tehran Imam Khomeini Airport: 2 minutes by car (1 km)
- Distance to Tehran Railway Station: 38 minutes by car (44 km)
- Distance to Azadi Sport Complex: 41 minutes by car (54 km)
- Distance to Imam Khomeini Hospital: 46 minutes by car (47 km)
- Distance to Shariati Hospital: 42 minutes by car (50 km)
- Distance to Imam Hossein Hospital: 48 minutes by car (54 km)
- Distance to Tehran University: 45 minutes by car (50 km)
- Distance to Azadi Square: 44 minutes by car (47 km)
- Distance to Vali Asr Crossroads: 50 minutes by car (48 km)
- Distance to Tehran Market: 49 minutes by car (48 km)
- Distance to Iran furniture market: 32 minutes by car (41 km)
- Distance to Aladdin Passage: 42 minutes by car (49 km)
- Distance to Iran National Museum: 51 minutes by car (48 km)
- Distance to Chinese Embassy: 48 minutes by car (67 km)
- Distance to Turkish Embassy: 55 minutes by car (49 km)
- Distance to the Embassy of UAE: 59 minutes by car (58 km)
- Distance to Tehran Milad Tower: 58 minutes by car (60 km)
- Distance to Tehran Enghelab Square: 48 minutes by car (50 km)
Hotel Email:
Hotel Phone:
Hotel Website:

Նկարագրություն

Address: South of main Blvd- Opposit of 1 terminal- Persian gulf High way- Tehran- Iran

Կարդալ ավելին

Նկարագրություն

Address: South of main Blvd- Opposit of 1 terminal- Persian gulf High way- Tehran- Iran


The 5-star Novotel Hotel Tehran is the first hotel in the international airport group of Iran. The hotel is located near the Imam Khomeini International Airport and is one of the hotels of French Accor and can be recognized as one of the best hotels in Tehran.
Novotel Hotel Tehran is located opposite of the main terminal of Imam Khomeini International Airport and is a good option for people who have free time between their two flights and want to rest in a hotel.
Novotel Hotel Tehran is convenient for those looking for a relaxing, quiet and far from crowd resort in Tehran. This hotel is out of city, that's why you are away from pollution and crowds.

In the Novotel Hotel Tehran, you can choose a variety of single, double or twin rooms according to your taste and needs.
The facilities of Novotel Hotel Tehran include a 24-hour services, lobby, modern restaurant, swimming pool and separate sports halls for men and women.

Now you can check and compare prices, facilities and location of Tehran Hotels on the map in IranHotels.com. Booking online Novotel Hotel in Tehran and pay online by Visa & Master cards and enjoy our discount rates for Tehran Hotel Booking online.

The Iran Hotels hopes a pleasant stay and a memorable journey for you in the Novotel Hotel.


The distance between the Novotel Hotel and the major attractions of Tehran:

- Distance to Tehran International Exhibition: 53 minutes by car (58 km)
- Distance to Tehran Mehrabad airport: 47 minutes by car (49 km)
- Distance to Tehran Imam Khomeini Airport: 2 minutes by car (1 km)
- Distance to Tehran Railway Station: 38 minutes by car (44 km)
- Distance to Azadi Sport Complex: 41 minutes by car (54 km)
- Distance to Imam Khomeini Hospital: 46 minutes by car (47 km)
- Distance to Shariati Hospital: 42 minutes by car (50 km)
- Distance to Imam Hossein Hospital: 48 minutes by car (54 km)
- Distance to Tehran University: 45 minutes by car (50 km)
- Distance to Azadi Square: 44 minutes by car (47 km)
- Distance to Vali Asr Crossroads: 50 minutes by car (48 km)
- Distance to Tehran Market: 49 minutes by car (48 km)
- Distance to Iran furniture market: 32 minutes by car (41 km)
- Distance to Aladdin Passage: 42 minutes by car (49 km)
- Distance to Iran National Museum: 51 minutes by car (48 km)
- Distance to Chinese Embassy: 48 minutes by car (67 km)
- Distance to Turkish Embassy: 55 minutes by car (49 km)
- Distance to the Embassy of UAE: 59 minutes by car (58 km)
- Distance to Tehran Milad Tower: 58 minutes by car (60 km)
- Distance to Tehran Enghelab Square: 48 minutes by car (50 km)Airport Transport
Restaurant
Wi-Fi Internet
Swimming Pool
Fitness Center
Air Conditioner
Elevator
Coffee Shop
Առկա սենյակները

30% Off
AED 4368
AED 3057.6


Նկարագրություն :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Սենյակի հարմարություններ :

20% Off
AED 475
AED 380


Նկարագրություն :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Սենյակի հարմարություններ :

20% Off
AED 475
AED 380


Նկարագրություն :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Սենյակի հարմարություններ :

Ստացեք բջջային հավելվածը

Մեր ծրագիրը բաղկացած է բոլոր ձեր պահանջներին: Ապահով վճարային ուղիները, հեշտ 4-քայլանոց ամրագրման գործընթացը եւ նրբագեղ օգտագործողի նմուշները: Ինչ ավելին կարող եք խնդրել