Madaen Hotel Mashhad
Madaen Hotel Mashhad Mashhad مشهد

Prosek / Noć Cena 2,550

Opis

Address: Between 7th & 9th Imam Reza, Imam Reza St., Mashhad.

-


 
Hotel Email:
Hotel Phone:
Hotel Website:

Opis

Address: Between 7th & 9th Imam Reza, Imam Reza St., Mashhad.

-


Pročitaj više

Opis

Address: Between 7th & 9th Imam Reza, Imam Reza St., Mashhad.

-


 Airport Transport
Laundry Service
Restaurant
Wi-Fi Internet
Inside Parking
Air Conditioner
Elevator
Coffee Shop
Dostupne sobe

5% Off
RUB 3800
RUB 3610


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 3800
RUB 3610


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 4800
RUB 4560


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 5200
RUB 4940


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 5800
RUB 5510


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 7400
RUB 7030


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

20% Off
RUB 2550
RUB 2040


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Pogodnosti u sobi :

20% Off
RUB 3550
RUB 2840


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Pogodnosti u sobi :

25% Off
RUB 4400
RUB 3300


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Pogodnosti u sobi :

Nabavite mobilnu aplikaciju!

Naša aplikacija ima pokrivene sve vaše potrebe za rezervacijama: sigurne kanale za plaćanje, jednostavan postupak rezervacije u 4 koraka i elegantne korisničke dizajne. Što više možete tražiti?