Parmida Hotel Mashhad
Parmida Hotel Mashhad Mashhad مشهد

Prosek / Noć Cena € 50.40

Opis

Address:  No. 44, Emam Reza Boulevard, Mashhad

-


 
Hotel Email:
Hotel Phone:
Hotel Website:

Opis

Address:  No. 44, Emam Reza Boulevard, Mashhad

-


 

Pročitaj više

Opis

Address:  No. 44, Emam Reza Boulevard, Mashhad

-


 Airport Transport
Restaurant
Wi-Fi Internet
Swimming Pool
Inside Parking
Air Conditioner
Coffee Shop
Dostupne sobe

5% Off
EUR 50
EUR 47.5


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Pogodnosti u sobi :

5% Off
EUR 50
EUR 47.5


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Pogodnosti u sobi :

5% Off
EUR 76
EUR 72.2


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Pogodnosti u sobi :

5% Off
EUR 101
EUR 95.95


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Pogodnosti u sobi :

5% Off
EUR 101
EUR 95.95


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Pogodnosti u sobi :

5% Off
EUR 126
EUR 119.7


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Pogodnosti u sobi :

5% Off
EUR 126
EUR 119.7


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.


Pogodnosti u sobi :

Nabavite mobilnu aplikaciju!

Naša aplikacija ima pokrivene sve vaše potrebe za rezervacijama: sigurne kanale za plaćanje, jednostavan postupak rezervacije u 4 koraka i elegantne korisničke dizajne. Što više možete tražiti?