Sahra Hotel Mashhad
Sahra Hotel Mashhad Mashhad
iranhotels.com 3 based on 10 reviews
精炼日期

描述

2 min by car to Holly Shrine                                                                                                                                                                                               Address: On the corner of Shirazi 11, Shohada Jnc., Mashhad, Iran,


 
Hotel Email:
Hotel Phone:
Hotel Website:

描述

2 min by car to Holly Shrine                 …

阅读更多

描述

2 min by car to Holly Shrine                                                                                                                                                                                               Address: On the corner of Shirazi 11, Shohada Jnc., Mashhad, Iran,


 餐厅
Wi-Fi网路
内部停车场
电梯
咖啡店
加入愿望清单
撰写评论 x

整体  1 / 10

请注意 : 一旦添加评论无法删除或更新

获取移动应用程序!

我们的应用程序满足您的所有预订需求:安全的支付渠道,简单的4步预订流程和时尚的用户设计。您还可以要求什么?