Samen Hotel Mashhad
Samen Hotel Mashhad Mashhad مشهد

Prosj. / Noć Cijena 2,400

Opis

Address: Before Vilashahr, Torghabe Road, Vakilabad Blvd., Mashhad

-


 
Hotel Email:
Hotel Phone:
Hotel Website:

Opis

Address: Before Vilashahr, Torghabe Road, Vakilabad Blvd., Mashhad

-


Pročitaj više

Opis

Address: Before Vilashahr, Torghabe Road, Vakilabad Blvd., Mashhad

-


 Airport Transport
Business Center
Restaurant
Wi-Fi Internet
Inside Parking
Air Conditioner
Banquet Hall
Dostupne sobe

5% Off
RUB 2400
RUB 2280


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 2400
RUB 2280


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 3050
RUB 2897.5


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 4950
RUB 4702.5


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

20% Off
RUB 4950
RUB 3960


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 5850
RUB 5557.5


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 5900
RUB 5605


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 5950
RUB 5652.5


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 5950
RUB 5652.5


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

20% Off
RUB 6800
RUB 5440


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

5% Off
RUB 7850
RUB 7457.5


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

Nabavite mobilnu aplikaciju!

Naša aplikacija ima pokrivene sve vaše potrebe za rezervacijom: sigurne kanale plaćanja, jednostavan postupak rezervacije u 4 koraka i elegantne dizajne korisnika. Što više možete tražiti?