Samen Hotel Mashhad
Samen Hotel Mashhad Mashhad مشهد

Prosj. / Noć Cijena تومان 240,000

Opis

Address: Before Vilashahr, Torghabe Road, Vakilabad Blvd., Mashhad

-


 
Hotel Email:
Hotel Phone:
Hotel Website:

Opis

Address: Before Vilashahr, Torghabe Road, Vakilabad Blvd., Mashhad

-


Pročitaj više

Opis

Address: Before Vilashahr, Torghabe Road, Vakilabad Blvd., Mashhad

-


 Airport Transport
Business Center
Restaurant
Wi-Fi Internet
Inside Parking
Air Conditioner
Banquet Hall
Dostupne sobe

تومان 5% Off
تومان 240000
تومان 228000


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

تومان 5% Off
تومان 240000
تومان 228000


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

تومان 5% Off
تومان 305000
تومان 289750


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

تومان 5% Off
تومان 495000
تومان 470250


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

تومان 20% Off
تومان 495000
تومان 396000


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

تومان 5% Off
تومان 585000
تومان 555750


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

تومان 5% Off
تومان 590000
تومان 560500


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

تومان 5% Off
تومان 595000
تومان 565250


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

تومان 5% Off
تومان 595000
تومان 565250


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

تومان 20% Off
تومان 680000
تومان 544000


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

تومان 5% Off
تومان 785000
تومان 745750


Opis :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax


Pogodnosti u sobi :

Nabavite mobilnu aplikaciju!

Naša aplikacija ima pokrivene sve vaše potrebe za rezervacijom: sigurne kanale plaćanja, jednostavan postupak rezervacije u 4 koraka i elegantne dizajne korisnika. Što više možete tražiti?