Varzaneh Desert Camp
Varzaneh Desert Camp Varzaneh
iranhotels.com 4 based on 12 reviews

Նկարագրություն

Duration
2 days & 1 Night (about 16 hours)

Location
Varzaneh desert

Start point
Varzaneh (it can start also in Esfahan or Yazd with an extra pickup cost)

End point
Varzaneh (it can end also in Esfahan or Yazd with an extra transportation cost)

Introduction
This tour presents a different experience in the heart of Varzaneh desert regarding responsible and sustainable tourism. This tour provides camping in the desert. You will go inside the desert by riding camels for one hour. And at night, there is a guide who explains about stars and constellations.

Itinerary

Starting the tour 2 hours before sunset in Varzaneh
Riding camels for 1 hour through the sand dunes to reach the campsite
Sandboarding and watching sunset
Dinner
Stargazing with a guide who explains about stars and constellations.
Sleeping in the tents with enough blankets
Waking up for sunrise
Eating fresh breakfast
Quad riding with a pro driver to come back from the campsite
Return to Varzaneh to take shower

What is included?

• Sleeping equipment (tents with enough blankets)
• Transportation (taxi, camel, quad)
• English speaking tour guide
• A guide who explains about stars and constellations
• Dinner and Breakfast
• A room in Varzaneh to leave your unnecessary luggage before the tour
• A shower after the tour

What is excluded?

• extra ride on camel and/or quad


Traveler note

 • This tour can also start in Esfahan or Yazd with an extra charge
 • Let us know if you are vegetarian (we provide suitable dish for you)
 • Bring your warm clothes
 • Wear your socks and closed shoes.
 • Please ask us how to do sandboarding in advance. You may hurt yourself if you don’t know it.
 • Please consider the quad is not self-driving. But trust us, our driver is a professional and will give you an exciting round.

Գաղտնիության քաղաքականություն


Օրեր : 2 | Գիշերներ : 1


Ներառումներ


 • Cab Facilities
 • Local tax
 • Return Ferry Tickets
 • Bike equipment
 • Complimentary Breakfast
 • Local Guides/Maps
 • Collision Coverage
 • Transportation
 • Golf Nearby
 • Deluxe Coach
 • Central Air/Heat
 • Parking
 • Guides / Assistance
 • Live entertainment
 • Dinner
 • Cruise
 • Room service and meals
 • Professional tour escort
 • Beach Access
 • Roundtrip Hotel Transfers
 • Suitable for Children
 • Historic Area Nearby
 • Driver
 • Diving Nearby
 • Service fee for tour guide
 • Air Conditioning
 • Internet Access
 • Hotel pickup and drop off
 • Gratuities (optional)
 • Lunch
 • wheelchair
 • Jetski Tours Nearby
 • Half Board
 • Full Board
 • Iran Insurance
 • Domestic Flights
 • Daily Transfer to Expo
 • Visa Process
 • Free Simcard
 • Bed & Breakfast
 • Airport Transfers

Բացառություններ


 •     Extra stay pre/post tour    
 •     Extra water bottle charges    
 •     Medicines required if any    
 •     Airfare & airport taxes    
 •     Visa charges    
 •     Insurance    
 •     Passport costs    
 •     All meals and drinks    
 •     Tips to coach drivers    
 •     Tips and Gratuities    
 •     Return Airport Transfer    
 •     Any optional tours    
 •     Any airport arrival/departure tax    
 •     Alcoholic beverages    
 •     International Flight to Iran    

Hotel Email:
Hotel Phone:
Hotel Website:

Նկարագրություն

Duration
2 days & 1 Night (about 16 hours)

Location

Կարդալ ավելին

Նկարագրություն

Duration
2 days & 1 Night (about 16 hours)

Location
Varzaneh desert

Start point
Varzaneh (it can start also in Esfahan or Yazd with an extra pickup cost)

End point
Varzaneh (it can end also in Esfahan or Yazd with an extra transportation cost)

Introduction
This tour presents a different experience in the heart of Varzaneh desert regarding responsible and sustainable tourism. This tour provides camping in the desert. You will go inside the desert by riding camels for one hour. And at night, there is a guide who explains about stars and constellations.

Itinerary

Starting the tour 2 hours before sunset in Varzaneh
Riding camels for 1 hour through the sand dunes to reach the campsite
Sandboarding and watching sunset
Dinner
Stargazing with a guide who explains about stars and constellations.
Sleeping in the tents with enough blankets
Waking up for sunrise
Eating fresh breakfast
Quad riding with a pro driver to come back from the campsite
Return to Varzaneh to take shower

What is included?

• Sleeping equipment (tents with enough blankets)
• Transportation (taxi, camel, quad)
• English speaking tour guide
• A guide who explains about stars and constellations
• Dinner and Breakfast
• A room in Varzaneh to leave your unnecessary luggage before the tour
• A shower after the tour

What is excluded?

• extra ride on camel and/or quad


Traveler note

 • This tour can also start in Esfahan or Yazd with an extra charge
 • Let us know if you are vegetarian (we provide suitable dish for you)
 • Bring your warm clothes
 • Wear your socks and closed shoes.
 • Please ask us how to do sandboarding in advance. You may hurt yourself if you don’t know it.
 • Please consider the quad is not self-driving. But trust us, our driver is a professional and will give you an exciting round.

Գաղտնիության քաղաքականություն


Օրեր : 2 | Գիշերներ : 1


Ներառումներ


 • Cab Facilities
 • Local tax
 • Return Ferry Tickets
 • Bike equipment
 • Complimentary Breakfast
 • Local Guides/Maps
 • Collision Coverage
 • Transportation
 • Golf Nearby
 • Deluxe Coach
 • Central Air/Heat
 • Parking
 • Guides / Assistance
 • Live entertainment
 • Dinner
 • Cruise
 • Room service and meals
 • Professional tour escort
 • Beach Access
 • Roundtrip Hotel Transfers
 • Suitable for Children
 • Historic Area Nearby
 • Driver
 • Diving Nearby
 • Service fee for tour guide
 • Air Conditioning
 • Internet Access
 • Hotel pickup and drop off
 • Gratuities (optional)
 • Lunch
 • wheelchair
 • Jetski Tours Nearby
 • Half Board
 • Full Board
 • Iran Insurance
 • Domestic Flights
 • Daily Transfer to Expo
 • Visa Process
 • Free Simcard
 • Bed & Breakfast
 • Airport Transfers

Բացառություններ


 •     Extra stay pre/post tour    
 •     Extra water bottle charges    
 •     Medicines required if any    
 •     Airfare & airport taxes    
 •     Visa charges    
 •     Insurance    
 •     Passport costs    
 •     All meals and drinks    
 •     Tips to coach drivers    
 •     Tips and Gratuities    
 •     Return Airport Transfer    
 •     Any optional tours    
 •     Any airport arrival/departure tax    
 •     Alcoholic beverages    
 •     International Flight to Iran    
Ընտրել Ամսաթիվ
Ով Ոչ Գին
Մեծահասակներ ریال8,000,000 ریال8,000,000

Ընդհանուր IRR ریال8,000,000
Ավանդը հիմա IRR ریال8000000

Ավելացնել ցանկությունների ցանկ
Գրել կարծիքը x

Խնդրում ենք նշել : Վերանայումից հետո չի կարող ջնջվել կամ թարմացնել

Ստացեք բջջային հավելվածը

Մեր ծրագիրը բաղկացած է բոլոր ձեր պահանջներին: Ապահով վճարային ուղիները, հեշտ 4-քայլանոց ամրագրման գործընթացը եւ նրբագեղ օգտագործողի նմուշները: Ինչ ավելին կարող եք խնդրել